Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoogvliet.

123

Dirk van 't Zant, Bastiaan van Luyk, Huybregt van den Berg, Willem Hordijk Lzn., Ary de Booy, Pieter de Raadt TPzn., alle leeden dier commissie.

Cornelis van Luyk, Jan Stans kerkmeesteren en heeft Jacobus Tromer geb. te Hoogvliet den 22 November 1801 zijnde een kleinzoon van den heer Jacobus Tromer schout en een zoon van den Heer Isaac Tromer secretaris deezer heerlijkheid den eersten steen gelegd op den tweeden Mey 1806. (Zie J. W. Regt, De Zwijndrechtsche waard blz. 246.)

Ned. Herv. Kerk te Hoornaar.

Op een bord boven het bord der predikanten leest men: Deze kerk is gesticht int jaar 642 door Jan van Arkel I. Door de Noormannen verwoest, werd zij in 694 door Jan van Arkel III herbouwd en door bisschop Wigbert aan den

H. Dionysius gewijd. Na de hervorming werden int land van Arkel twee predikanten aangesteld. De eene te Leerbroek, de andere te Hoornaar.

Op zerken leest men:

I. Hier rust Bartina Nahuys out40 jaer huysvr. van 1. Schalij den 22 Mey 1698. Hier rust Jozina Schalij ouwd 52 jaer den 27 Janwarie 1729.

(H. Nahuys was predikant te Hoornaar van 1684—1686.)

2. Hier rust Sara Elisabeth Liens huisvrouw van Do. C o rnelius Craeyveld oud 45 jaar sterft den 27 Maart 1763. De gedagtenis des regtv. zal tot zegen zijn.

3 huisvrou van Ja Jansen out capeteyn en kerck-

meester te Hoornaar sterft 3 April 1647.

4. Hier rust Aentye Erf

5 sterf ao XVc XVI op Sinte Steves dach bidt vö~ de ziel.

Hier leet begrave Anthonis va Muylwijck Petersz sterf ao. XVc

Sluiten