Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoornaar.

124

Wapen: een dwarsbalk, vergezeld boven van negen bollen (5 en 4) en beneden van zes bollen (3, 2 en 1).

•6. Hier leyt begraven .. April ao 1604 (wapen Van Muylw ij c k) Vias tuas domine, demonstra mihi et semitas tuas doce me.

7. Hier leyt begrave Adriaen Burgers sterft anno 16.. den 16 Maert ende Anna Claes sijn huisvrou sterft den 27 October anno 16...

Hier rust Lijsie Zijdervelt huysvrou van Dvan den Heuvel sterft den 10 february 1789.

8. Hier rust Jaantie van Duuren obiet den 2 Maart 1807 huysvrouw van Wouter Slop.

9. Hier leyt begraven Coen Coenen van Muylwijck sterf den 2 Deserhber ano. 1650.

10. Memoriae Megtelina Praam animae candidissimae Joh. Aalstius H. E. P. uxori morum probitate ac indolis suavitate charissimae lectissimae ex partu pie defunctae ao MDCXCV. XI K. D. aet. XXX. postq. idem semp. volens in fide et pace irrupta dulciter vixisset

Hier rust Do Johannes Stulen in zijn leven predikant alhier overleden den 2 December 1753 in den ouderdom van 52 jaaren. (J. Aalstius was predikant te Hoornaar 1687—1698.)

11. Hier leit begraven or de Harduin Tomas Scho

den 22 Augusti ao 1637(9).

„Bermhertichheit Godts is mijn troost" om een wapen, zijnde een dubbele adelaar, waaroverheen een rechterschuinbalk.

12. Do Albertus Berkhout bevestigt predikant alhier den 19 Nov. obiit 16 Juny 1724 oud 28 jaar. C V. H.

13. Hier leyt begrave Jacob Jansen Blijenberch out capiteyn en ouderlinck mitsgaders kerckmeester sterft den .. September aol6... Hier leyt begraven Tijmenz Blijenburgh

oud 76 jaar sterft den .. October ao 1726.

Wapen: drie ruiten (2 en 1), van de onderste alleen de bovenhelft.

Sluiten