Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoornaar. 125

14 Dircksenge ouderlinck ca(piteyn) en schout van

(Hoor)naer mitsgaders (kerck)meester van de out 64 jaer

den .. September 1689.

15. Lijsbet de Vries. Willem van Muylwijck.

16. Hier rust Adr. van Reek wed. van D. t Veldhuysen Pr. tot Gore. 3 Meert 1670. W. v. H.

17. R. C. A. vrouw vanArien sen out 66 jaer 6 Augustus

1721.

18. Lauwen out 89 jaer d. 19 Janua. 1702 en Pleun Ariensen out 84 jaer D. 9 febr. 1702.

19. A. H. R. K. 1817.

Op een koperen kroon (er is magnifiek koperwerk in deze kerk): Dionys Anthonisen van Muylwijck anno 1649.

Ned. Herv. Kerk te Kaag.

Deze kerk is in 1873 vernieuwd. Op een steen in den voorgevel leest men:

Deze kerk is in den jare / 1873 / gebouwd uit liefdegaven/ bijeengebracht door eene commissie, / bestaande uit de Heeren / D. Beeckman, pred. te Sassenheim V.z./D. Lemmerzaal, pres. kerkvoogd/H. Glenzer secr. kerkvoogd.

Van de oude kerk zijn nog eenige koperen voorwerpen over, o. a. een kroon, waarop drie schildjes:

1. het wapen Van Wassenaer met hartschild: op zilver een zwarte leeuw.

2. Johannes Huybertse van Daale.

3. een boeier met zeilen en vlaggen.

(Volgens eene overlevering zou deze kroon destijds geschonken zijn door iemand, die nabij de Kaag schipbreuk toed, en aldaar aan wal kwam; het wapen Van Wassenaer heeft wellicht betrekking op Thomas Walraven van Wassenaer, o. m. bezitter van de Kaag; vgl. Obreen, Het geslacht Van Wassenaer, blz. 169.)

Sluiten