Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Kapelle a. d. IJssel.

In een portaal bevindt zich een steen, waarop: „Int yaer ons Heeren ano 1574 den 30 Mey is dese kercke verbrand."

In den buitenmuur is een steen, waarop: ■ Int jaer ons Heere 1592 hebben den baeliu en schoudt Derick Willemsz en kerckmeesters Leendert Zene zT Gheert Adriaensz Yan Leedertë Cornelis Yansz in den naemë Goodts deesen tempel beginen wederom op te bouwen als Salemon deede nae tooeverlijden van sijnen vaeder, laeten wij liedë God den Heere altooes biddë danken en looven alle gaeder amë.

Boven in den toren is een hardsteen, waarop: Deze toren is herbouwd / onder / het bestuur van Daniël/ Metzelaar en Leendert van Dijk / kerkmeesters. Pieter Verhagen/opziener./De eerste steenen zijn gelegd / door Ary Metzelaar Da. zoon / en Pieter van Dijk op den 19 van Juny/in den jare 1806.

De oude zerken hebben langen tijd op de begraafplaats naast de kerk gelegen, maar zijn in 1916 aan passeerende joden verkocht *C (

Ned. Herv. Kerk te Katwijk a. d. Rijn.

Op het koor is de prachtige graftombe van Willem van Lyere en Maria van Reygersberg.

Op een hardsteenen tombe liggen beiden in wit marmer uitgehouwen door R. Verhulst (fecit) 1663.

Sluiten