Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katwijk a. d. Rijn. 130

Vorenstaande wapens vindt mell ook op het hek van den grafkelder achter de kerk met het jaartal 1758.

Op den kelder: Anno 1858, het wapen Van Wassenaer, met gansch trouwe en:

Nieuwe ingang naar het familiegraf der Heeren Van Wassenaer Catwij ck.

Oude Ned. Herv. Kerk te Katwijk a. Zee.

Deze fcerk is bij het in gebruik nemen van de nieuwe kerk verkocht aan een reederij en ligt thans vol haringtonnen, schuiten enz. enz. Enkele zerken zijn nog zichtbaar, maar het opschrift is vrij wel geheel afgeloopen. Op een groote zerk heeft een wapen gestaan; te lezen was nog:

1. Hier leyt begraven Jaepie Thijse Koninck sterf den 20 October anno 1680(9).

De voormalige consistoriekamer dient thans tot kantoor der reederij. Men ziet er nog een aquarel van de kerk in 1634. Vóór die kamer ligt een zerk, waarop:

2. Hier leit begraven Dirck Leendertz. Stierman van Cadtwijck op zee is gestorven den 28en Mey int jaer ons Heeren 1611.

Ned. Herv. Kerk te Kedichem.

Niets te vermelden.

Ned. Herv. Kerk te Kethel.

In den muur een wit marmeren monument, waarop de wapens: I. De Brauw gevierendeeld met Muys van Holy en hartschild Kethel; II. gevierendeeld 1 en 4 vijf aangesloten spitsruiten in de richting van een rechterschuinbalk geplaatst, 2 en 3. een

Sluiten