Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koudekerk.

135

Wapen: twee golvende dwarsbalken, vergezeld van drie zwemmende eendjes (2 en 1); helmteeken een vliegend eendje. (Vgl. Maandbl. Ned. Leeuw 1899 blz. 73 en 1901 blz. 146.)

10. Groeneveld. (no. 36)

Dit grav. komt'toe Paul D. Groeneveld, Jan D. Verbaen, Simon A. van Hijningen, Doede A. van Hijningen.

In de koorkapel (thans turfhok):

11. De wapens Van Poelgeest en Van Bergen (in ruitvorm: doorsneden, boven gedeeld: 1. een klimmende leeuw, 2. drie palen; beneden drie maliën (2 en 1).

(Deze zerk betreft Gerrit van Poelgeest, heer van Koudekerk, die in 1567 leefde, en zijne vrouw Anna van Bergen.)

12. Een ridder is in de zerk uitgehouwen.

(Vermoedelijk betrof deze zerk Gerrit van Poelgeest, wiens huis te Poelgeest door de Kabeljauwsche troepen werd verwoest en die gehuwd was met Maria van Culenborg.)

Nog in de kerk:

13. Hier leyt begraven Jacob Bruynen, wonende in den Hoogenwaert ende sterf op den 3 November 1644.

In den buitenmuur:

14. D. M. S. / Adr. Cath. Vosmaer / Dom. in/Koudek. e Poelgeest/in nupt. Ren. Sweigholt/nat. VI Jan. CIODCCLV/ vix. ann. LXXXIV D. XV/matri optimae / p. p. Ik. C. Holtius G. Holtius./

(Vgl. Ned. Patriciaat 1914 blz. 200, waar zij abusievelijk is geboren in 1775.)

Op de torenklok leest men:

Laudate Deum unicum refugium nostrum. me fecit Jan Albert de Grave Amstelodami, anno Domini 1724. Het wapen Van Ripperda.

Ludolf Luurd Ripperda, heer van Poelgeest en Koudekerk. Het wapen van Koudekerk.

Boudewijn van der Neut, schout, Willem Butterman en Willem Bontenot kerkmeesteren.

Sluiten