Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koudekerk.

137

vergezeld in het hoofd van een gouden voorwerp, beneden: gedeeld lo op goud drie blauwe lelies, 2o op blauw een gouden ster (8); III. gedeeld: 1. gevierendeeld: 1 o en 4o_ op goud drie zwarte schelpen (2 en 1), 2o op blauw drie zilveren kruisen (2 en 1), 3°. op blauw twee eikels en een eikenblad van goud (2 en 1); 2. gevierendeeld: lo en 4o op goud drie zwarte schelpen (2 en 1), 2o op blauw drie zilveren kruisen (2 en 1), 3° op blauw twee eikels en een eikenblad van goud; IV. gedeeld: 1. doorsneden: boven op zilver een uit de snijdingslijn komende halve roode leeuw, beneden op rood een zilveren linkerschuinbalk (Backer), 2. op blauw drie zilveren botte pijlen (2 en 1). Over alles heen van de velden I. en III. het hartschild: op rood een zilveren lelie, vergezeld boven van twee gouden sterren (6); over alles heen van de velden II. en IV. het hartschild Poelgeest.

(Dit wapen betreft Alida van Schellingwouw geboren 18Dec. 1685, f Koudekerk 29 Mei 1717, dochter van Nicolaas en Maria Commersteyh, die gehuwd was met Jan Willem van Ripperda, heer van Jensuma enz.; vgl. De Wapenheraut 1901 blz. 270.)

Ned. Herv. Kerk te Kralingen.

De oude kerk is afgebroken en het terrein is thans de begraafplaats Oud-Kralingen.

De nieuwe kerk is aan het einde der Hoflaan. In den binnenmuur zijn twee marmeren steenen, waarop:

De eerste steen is gelegd/29 September anno 1841/door/ R. H. van Someren burgemeester/bijgestaan door de jongelingen / H. R. J. van Someren en P. Lambert. / Deze plegtigheid is godsdienstig geleid door / A. H. C. van Senus leeraar. / Kerkvoogden waren: / R. H. van Someren prest/ A. Hoogendijk secs-H. Lambert Pzn./C. Ketting, J. Bakker,/ A. H. C. van Senus, hon. lid./N. H.Boerri gt er ingenieur/

en: .

notabelen waren: A. Burkens, P. de Graaff, P. A. de Ridder, A. W. Hoos, J. van den Brand e, G. Zieren, C. L. Cool, J. de Haan, J. C. Betz, W. Hioolen. , A. Roodenburg architect.

Sluiten