Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kralingen.

138

Op een steen in de zijgalerij leest men: In de jaren 1908 en 1909 heeft deze kerk een nieuw consistorieen galerij-gebouw verkregen, nieuwe banken, die anders werden ingedeeld, en in het jaar 1911 een nieuw orgel. Kerkvoogden: Notabelen:

G. Labots pres. A. Barents pres. A. M. van Altena B. H. Beydenwel- A. Harts P. Lammers

[len

B. J. Gerretson R. Franken A. van der Loo

T. Tuinstra J. W. Pas G. van Holten

J. de Snoo J. Bol H. Gorter

W. J. van Dort J. Roosenschoon W. van Hulst G. J. de Haan C. H. Poulis Architect: A. van der Does T. H. P. Boekesteyn B. H. Beydenwel[secr. [len.

Ned. Herv. Kerk te Krimpen a. d. Lek.

In deze kerk is een prachtig uit hout gesneden hek voor den preekstoel. Men ziet er in het midden twee wapens onder een kroon: I. een ankerkruis, beladen met een schildje in het midden, waarop drie sterren(6); II. een dwarsbalk, beladen met een roos en vergezeld van drie leeuwen (2enl); over beide wapens heen een hartschild, waarop drie liggende wassenaars (2 en 1) (Krimpen a. d. Lek). Daaronder:

Weledc gestr. Heer M. van Berneveld raad en vroedschap der stad Gornighen heere van Crimpen op de Lecq enz. enz. en mevrouw M. Bruynigh.

Links hiervan een alliantiewapen zijnde: I. een zwemmende visch; II. drie haken (2 en 1); hieronder:

K. van Holst schout en secretaris tot Crimpe op de Lec. W. Verhoef zijn vrouw.

Rechts van het middelste wapen, eveneens een alliantiewapen, zijnde: L een leeuw; II. een'ster (8); daaronder I. van der Cf e e r schepen, N. d e J o n g zijn vrouw.

Aan de linkerzijde van dat hek ziet men het wapen van Crimpen op de Lecq, en daarnaast een walvischvangst, waaronder: „De Groenlandse visserij".

Sluiten