Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Krimpen a. d. Lek.

140

4. Hier legt begraven Michiel Occers Hoogerzeyl oud commandeur gestorven den 25 Mey 177 . oud zijnde 82 jaar 5 maanden en .. dagen.

5 Pjeters 1636.

6. Hier leyt begraven Gerretvan Holst Kr ij nszoon gebooren den 25 Nb. 1720 overleeden den 16 Mt 1790 in leven oud schout en secretaris alhier en hoogdijkheemraad van de Krimpenrewaardt.

7. Hier ligt begraven de Heer Louwerens van der W(al?) hoogheemraad van den Krimpenrewaart schout en secretaris van Krimpen op den IJssel en Stormpolder overleden den 21 Juny 17..

8. D. van der Geer. A. H. Colonius obiit 1754.

Ned. Herv. Kerk te Krimpen a. d. IJssel.

Het wapen van Krimpen bevindt zich in den toren. In de kerk hangt een bordje, waarop:

Op den 7 April 1865 werd de eerste steen van dezen toren gelegd door Pieter Verboon Jr. oud 8 jaren.

Ned. Herv. Kerk te Kijfhoek.

In den doorloop tusschen de banken liggen 4 zerken met opschrift: U Hier leyt begraven Isaack Abrahamsen Ieyskoot sterft" den 9en October a° 1661.

2. Hier lyet begraven Adryaen Cornelissen Ieiskoot in sinne leven schout in den ambachte van Kyefhouck sterft op den 21 Augusti anno 1624. (Wapen uitgekapt.)

Sluiten