Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Langerak.

142

6. Wapen: een leeuw met een beurtelings gekanteelden dwarsbalk over alles heen; helmteeken een uitkomende leeuw.

Dit graft compt toe Teunis Willemsen Blockelandt en Anton de Ridder.

7. Hier leyt begraven Jacop Thoniszoon en hij sterft op den 28 Januaryus anno 1609 ende sinen sone Adriaenjacofasen is in den Heere ontslapen int jaer anno 1639.

Wapen: de leeuw met een beurtelings gekanteelde dwarsbalk over alles heen; zie no. 6.

8. Twee wapens: I. gevierendeeld: 1 en 4 eene staande vrouw; 2. en 3. een breedarmig kruis; helmteeken een zittende hond; II. een kasteel, waarboven een dubbele adelaar; helmteeken een kind, dat een stok in de rechterhand houdt.

Hier leyt begraven Susanna Jonolin Roschelius a Bo'norando geboorne Planchard huisvrou van d Heer Johannes Jonolin Roschelius a Bonoranda Hoogen Dijck

9. Anthonis van Abeel in sijn leeven Hoogdyckheemraet van do Alblasserwaert waeterheemraet van den Overwaert ende schout deser vrijheerlickheyt van Langerack.

Wapen: als no. 6.

Hij sterf den VI Novembris anno 1613.

In den tijd van Buchell lag in deze kerk nog een zerk, waarop:

10. Hier leyt begraven Antonis Dircsoon Boon een lantman • die hem met de ploech geneerden in sijn leven leenman van de

ridderschap der graeffelicheit van Hollant en van dese vrije heerlickheit va Langeraec hi is in den Heere gerust op den 17 dach van Junio ao 1620.

Ned. Herv. Kerk te Langstraat.

(Bij Achthuizen, Overflakkee.)

De eerste steen gelegd/door C. Maris Az./l Mei 1903.

Sluiten