Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leerbroek.

144

en Jan Huygen gewezen borgemeester int leeg eynd van Middelkoop oud 31 jaar sterft den 6en January 1710 en zijn huisvrouw Lijsgen Ariens Kortleven oud 23 jaar st. den Hen January ao 1710.

8. Hier leyt begrave Gillis Willemsen sterft den 26 Apryl anno 1643 ende Maiken Cornelisdo ende Maiken Hendricksd. sijn erfgenamen.

9. Hier leyt begraven Gerrit Abramz. Paardekooper.

10. H. L. B. Kundertie Eedten pelt huysvrou van Gerrit Kornelis Waaghes out 43 jaren sterft den 7 Mey 1703 en Gerrid Waaghal in zijn leve owderling alhier owd 71 jaren sterf den 2 Mey ao. 1726.

11. (In den rand uitgesleten.)

Noch leyt hier begraven Willem Huygen uyt 't Laegheynd van Middelkoop hij starf den 20 January anno 1670 out ontrent 85 jaeren.

Wapen gedeeld: I. een zesspakig wiel; II. een St. Andrieskruis, vergezeld van vier vogels.

en Maayken Gerritz Bikker huysvrouw van Arien Wouterz. Hagen ouwd 48 jaar sterf den 9en November anno 1710.

12 len Boom ontrent 75 jaren sterf den .. Augusti ao 1726.

13. Hier

Yuff

Wed

Nicol

vroe

sche

leyt

den

oock

Yuff

Pooc

van D

Appe(lman) . . .J)

pred

gest

(De rest onder de banken.)

') Betreft waarschijnlijk de weduwe of echtgenoote van Ds. Appelman: er waren 2 predikanten van dien naam te Leerbroek.

Sluiten