Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden. 147

15. C. S.

16. Johannis Soete.

17. Joachim.

18. Hier leyt begrave Pieter Jansen Douwenburgh (Een merk.) (57;

19. I. H. D. (no. 66) (Een merk: twee gekruiste gaffels met drie strepen er dwars overheen.)

20. Nathan Coeterier sijn grafsteede. (124)

21. Cornelis Block graef

... a n Banckers keerck

...keere gheruest den 16 february anno 1646.

22. Hier rust Am os Minne is overleede den 30 Mey 1688. (Een merk: een lijn, uitloopende in twee kruisen. Op de lijn staan drie pijlen uit één punt gaande met de punt naar boven.) (128)

23. Johan van der Waert mr. chirurgijn ao 1686. (Wapen uitgekapt.)

24. Hendrick Knuystingh. (De letters H en K aan elkaar in een schild.)

25. Elisabedt Adryaensdr. van de Wercken starf den 7 Mey anno 1631 oudt sinde seventhijn jaren ende 4 manden. (Een merk: de letters A. W. E. door elkaar.)

26. A. v. Tongeren. D. B. van der Muer.

27. A. v. Keulen. (124)

28. Hier leyt begrave Jan Kerstal en sterf op te Xlde dach in April ao. XVc XIIII en Ma....

29. Boudewijn de la Court. (Twee wapens uitgekapt.)

30. Pieter van Arkel (?). (Letters door elkaar.) 1684.

Sluiten