Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden. 148

31. Gijsbertus Lukas (?).

32. Exspecto.

Mr. Pontiaan van der Codde advoc. ende sijne huysvrouwe Cornelia van Twist. (Wapen uitgekapt.) en nu de schoonzoon Pieter Rouvairolle. (85)

33. Dit is die mondt van 't graf van Assendelft.

34. Dit graf behoort toe de kinderen van Clement Leendertse van de Ruys.

35. Hier leyt begraven Joncheer Nanne Paedts ende starf den len february anno 1604. (Wapen uitgekapt.)

Hier leyt mede begraven Steffen van Heussen starf den 9-en Maert sestienhondert een en dertich.

36. Dit graf hoirt toe aen Werck in Wondt tot Lijs.

37. Dit graf behoort toe Dirck Cornelissen van der Schelt en Jan Cornelissen van der Schelt ano 1671.

38. I. B. v. Paesschen. (Een merk: een 4 en de letters I. B. V. en P. door elkaar.) L. v. Borre ao 1669.

Cor Keyser ao 1703.

39. Johan Jacobsz. van Dam geleeft hebbende 82 jaren oudt is hier begraven den 11 february 1621 Kout sout syeder en lakencooper is sijn handel geweest met lust. Godt verleene dé syel de eeuwyge rust.

40 ter van den Bogaert. (Letters door elkaar.) 1687.

(no. 160)

41. Grafstede Pieter Vergenst.

42. Matthias Gheschyere-Catrina Scheepers. (117)

43. Gelukkig is die mens, die met het aerdsche goed soo leeft en staeg denkt dat hij eens sterve moet.

M. T. M. C. G. M. (no. 95)

Sluiten