Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

157

172. G. R. (57)

173. Van de Wijnpersse. (123)

174. Gijsbert van Zanten 1669. (138)

175. Hier rusten de lichamen van Pieter Baelde Michielsz in sijn leven coopman overleden den 17 Marty ano 1649 oud sijnde 50 jaren. Petronella Tristram sijn eerste huysvrouw overleden den 29 September ano 1639 out sijnde 34 jaren ende Abighel Kerstemans des voors. Baeldens He ende laetste huysvrou overleden den 23 Mey anno 1650.

(Twee wapens uitgekapt.)

176. Dit graf behoort toe Har me Vonck. (145)

177. N. V. D. V.

178. Jasper Ghersen Beckinck.

179. Dit graft behoort toe Pieter Mejeur 1710. (40)

180. Onder dese sarck leyt begraven Karstijntien Yans van Perre huysvrou van Govert Oolyfiersn van den Ende sterft den 28 Yuly anno 1657 out sijnde 47 yaare.

(Eene bijbelsche voorstelling in een ovaal.)

181. Pieter Tilburgh Louriszoon anno 1695. (3)

182. L D. S. (69)

183. Pieter. (4)

184. Wapens Van Swieten en een zittende eekhoorn.

Hier leyt begraven Floris Reyierz. van Swietenstarfden 26en Novem. anno 1633.

185. Maarten Hoogburgh.

186. K. S. B.

187. Gerrit Fransen van ... eenen.

Sluiten