Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden. 158

188. Hier leyt begraven Pieter Corneliszoon Schaeck starf op de 25 September 1589.

(Twee wapens uitgekapt.)

ende Catrijne Oliviersdr. sijne huysvrouwe was starf op den XXVI februarius des jaers XVIc ende negentien.

189. Pieter Dirckse Hoogenburgh.

190. Cornelis Koning anno 1699, altijd getrouw, nu Bastiaan de Kommer ao 1764. (47)

191. Johannes anno (49)

192. Jan Spierenburgh (4)

193. Vrouwe Sophia Dina Baronnesse van geborene

Baronesse van Leyden(?)

overleden 4 Mey 1857(?).

194. De mont van het graf no. 91 en 92.

195. M. H. A. Moorrees overleden 23 Aug. 1842.

196. G. G. Akersloot in leven predikant te Leyden overleden 9 Augustus 1824 en C. A. Danckerts zijne echtgenoote geb.

30 December 1778 overleden 29 Augustus 1847.

Zij leven Gode.

197. Cristyaen Blom (148)

198. Hier rust Vrouwe Wilbrenninck geboren Baronesse van Heeckeren geboren 17 Augustus 1815 overleden te Leyden

31 January 1842.

199. F. W. (Een merk.) (68)

200. Hier leyt begraven Cornelis Vergonst is gestorven den 3 Decembr an* 1676 oud zijnde 70 jaren.

201. Jacobus Vergens. (143) (Een merk.)

Sluiten