Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden. 159

202. 1668 d. 7 Nov. Pieter Argiers ende sijn huisvrouw Trijntie Dircks van Purmerent overleden den 7 Julius 1670. (Een merk.)

203. Pieter Sandra. Catarina van Outeren. (41)

204. Cornelis (Een merk.)

De verrotting baert Heerlickheyt.

205. H eerinck.

206 Vincent sterf den 62.

207. Frans de Schregel. (27)

208. Isack van Acker.

209. Hendrick Plumeioen.

210. Een merk, waarin de letters B., C. en S. (32)

211. Jacob van Eis 1683.

212. Hier leyt begraven Henrick Cornelisz.

213. M. V. D. B. 1720.

214.. F. V. S. Dit graf hoort toe Pieter Jansen Veerao 1667.

215. Reinier Lommens.

216. 't Graf van Pieter Baelde. (10)

217. Gerard van Heussen starf den 14 Augusty 1667.

218. M. v. d. B. 1720.

219. Gerret Franssen van den Ham. (60)

220. C. v. Langevels.

Op het koor:

221. Johannes de Bruyn. (72) (Wapen uitgekapt.)

Sluiten