Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

168

Hernn Freiherrn

von Quadt und Wickeradt starf den XIX Januar MDCXLVI.

jungfraw S aio mé

(Deze zandsteen is voor een groot deel vergaan en van het opschrift kon ik niet meer onderscheiden.)

In het midden boven de wapens: I. een stier(?); II. Kettler en aan weerszijden acht kwartieren: f. Quadt. 1. Kettler.

2. (Dwarsbalken gevierendeeld 2. Een leeuw, met een lelie.)

3. M e r o d e. 3. Een gekanteelde en tegenge-

kanteelde dwarsbalk.

4. Gevierendeeld: I. en IV. ge- 4. Een rechterschuinbalk. schaakt; II. en III. drie dwarsbalken.

5' (?)- 5. Gedeeld: I. een leeuw; II. (?)

6- (?)• 6. (?).

7* 7. Een dwarsbalk, vergezeld van

drie leeuwen (2 en 1). »• (?)• 8. (?).

318. Hier leyt begraven .... Gerrytsdr. huysfrou van Jakop Thomasz. Brouwer starf den 26 february anno 1574 ende Andryes Jacopsz. Brouwer haer soon starf den 6en Meye anno 1585 ende Marya Jacopsd. Floris Reyersz. Brouwers huysvrou was haer dochter starf den 2en july anno 1600. Hier leyt begraven Yacop Thoomaszn Brouwer sterf den XVIIten Jannewa. anno 1606. (2)

(Wapen uitgekapt.)

Tegen den muur van het koor op een steen:

319. Hulde aan de wetenschappelijke verdiensten van Jan Le FrancqvanBerkhey med. dr. en lector der Nat. historie aan de Hoogeschool.

Geb. te Leyden den 28 January 1729 overl. te Leyden den 13 Maart 1812.

Sluiten