Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

169

320. Tegen den muur van het koor een epitaaph, waaróp een wapen, zijnde twee lansen met de punt naar boven gekruist en vergezeld van vier sterren (6).

Voorts hetzelfde verhaal, wat te lezen is op de zerk hiervoor beschreven onder no. 56.

Midden in de kerk:

321. 't Graf van Pieter Adriaensz. van de Werf starf den 5en January ao 1604 out sijnde 74 jaren end Maria Frans Duyste d. van Voorhout sijn huysvrouwe starf den 28 Marty ao 1627 out sijnde 81 jaren.

Tegen een pilaar op een epitaaph:

322. Nepotes

hoe avo marmor suo

posuere P e t r o Hadriani Wervio qui multa obivit pro salute patriae pericla, multa munia in republica, quem Leida vidit consulem bis sexies. Bis ordines Hollandiae dignum sui membrum senatus cuius hoe constantiae debet sub ejus consulatu civitas obsessa bis quod cantabrum pestem famem tumultuante cive plebe milite donec fuit soluta, fortiter tulit. Natus est Leydae ao MDXXIX denatus ao MDCIV uxorem habuit Mariam Duyst a Voorhout Frncisci filiam. johannes j l ab Assendelft

Petrus ] Bartholomei

Adrianus ) ( filii

R. Verhulst 1661. Daaronder de wapens: Van de Werf (een arm die links uit een wolk aan den schildrand komt, een sleutel in de hand houdende) en Duyst van Voorhout.

Buchell heeft nog gezien:

323. Hier leyt begrave Cornelis Florissoon.... (Wapen: een St. Andrieskruis van aangesloten ruiten.)

Sluiten