Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lelden.

170

324. Hier leyt begraven Gerrit van der Mast die sterf dë ... May ao 1615.

(Van de sub nos. 57, 315 en 322 vermelde monumenten vindt men afbeeldingen in de collectie van Mr. W. van der Lely.)

Marekerk te Leiden.

Boven een ingang ziet met het jaartal MDCCXXXIII; ook op het orgel ziet men dit jaartal, evenals 1629.

Op het orgel, den preekstoel en diverse portieken ziet men het wapen van Leiden in kleuren. Boven het orgel bevonden zich vijf wapens, die in den loop der tijden met blauwe verf overdekt zijn.

In den vloer onder een lantarenpaal ligt een grafzerk, die afkomstig zou zijn uit de Pieterskerk te Leiden. Men leest er op: Hier leyt begraven Elysabet Willemsdr. Roscam in haer leven huysvrou van ...ors Pietersen van Midd sterf den

31 October (Het gestippelde is onder den paal.)

Pieterskerk te Leiden.

De monumenten en grafschriften, welke zich in deze kerk bevinden en bevonden, zijn beschreven door den Heer Mr. K.J. F. C. Kneppelhout van Sterkenburg, Leiden 1864—68.

Aangezien aan dit werk echter geen alphabetische naamlijst is toegevoegd, volgt deze hier. Het laatste cijfer achter de namen is het nummer, waaronder de naam in voornoemd werk voorkomt. Verschillende monumenten zijn ook afgebeeld in de collectie van Mr. W. van der Lely.

Sluiten