Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leiden.

183

14. Een miskelk met ouwel tusschen twee ampullen. In de hoeken de zinnebeelden der evangelisten.

Sub hoe lapide qescit hon bilis pr. fr. Joes de Palude convet' lovanien. ordis frm. pdicator. pdicator gnalis ac quod. h' convet' confessor obyt ao 1537. 8 May.

15. Een miskelk met ouwel tusschen twee ampullen.

Hier leyt begvë HeerCrispijn Roeffs va Luyck priest. èn starf int jaer van XVc én XXIX opte vijfte d. i. mij bidt vo de ziel. (In de hoeken de zinnebeelden der evangelisten.)

16. Hier is begve ose eerwerdige vader broeder Jn. va Scerpenis des covëts in dë Hage pas. en biechvader va dese covent was en starf Tt jaer ons Heere XV hodert en een de XX dach in Junio bidt voer de siel. (Een miskelk.)

17. Twee wapens: I. een dwarsbalk beladen met drie St. Andrieskruisjes en vergezeld van drie alikruiken (2 en 1); II. drie rozen. (2 en 1).

Hier leyt begravë Meister Philips Codde doctor seer beroomt in medicinë die sterf op Sinte Katherine avent int jaer ons Heren MCCCCLXXI. bid voer die ziel om Gods wijlle.

18. Wapen gedeeld: I. een klimmende leeuw; II. doorsneden: boven een zwaan, beneden een leeuw. Daarboven twee wapens:

I. een linkerschuinbalk, beladen met drie St. Andrieskruisjes;

II. een stappende leeuw. Daarbeneden twee wapens: I. een dwarsbalk vergezeld van drie (?); II. twee afgewende staande visschen.

In de hoeken vier kwartieren: I. een klimmende leeuw;II. een zwaan; lil. drie violen (2 en 1), vergezeld in het schildhoofd van een schildje; IV. drie (?).

Hier leyt begven Ghijsbert va der Bochorst en starf ano XVc XXXVo dë XVII dach novëb. ën Joffrou M a r r ij G h ij sbeT va dë Bochorst wijf was en starf ano XVc XLIX de XVIII dach decbë.

Nog is de zerk versierd met de zinnebeelden der evangelisten.

19. Wapen gevierendeeld: I. en IV. geschaakt van vijf rijen; II. en III. een ankerkruis. Gekroonde helm; helmteeken een bos veeren ?

Vier kwartieren: 1. als het hoofdwapen; II. een ankerkruis

Sluiten