Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leimuiden.

190

2. Hier leit begrave Jannigje Cornelis Moy Clasendochter ende is gestorven den 24en September anno 1638.

3. Hier leyd begraven Jacob Aertsz. ende storf int jaer ons Heeren 1616 den 6 Maert out wesende 82 jaeren.

4. Hier leyt begraven den eersame Daniël Franssen starf den 1 .(?) dach Mey anno 160.(?).

Hier leyt begraven Annetgen Pieterse sterf den 18 Augustus anno 1616.

5. Hier leit begraven Wyborch Arentsdr. de huysvrou vïï Isack Isacksen schipper tot Amsterdam is gestorven den 4 Zeptember anno 1635.

Ned. Herv. Kerk te Lekkerkerk.

Boven den hoofdingang in den toren prijkt een steen, waaropAan dit gebouw is de eerste steen gelegd/in naam van de HoogEdele gebooren Vrouwe/Geertruid Lestevenon douanère H o p / vrij vrouwe van de Lecq, Lekkerkerk / en Zuidbroek etc. etc. door den Heer Martinus Heykoop bailluw schout enz. enz./op den le Augustus MDCCLXXX.

Onder de banken zijn twee zerken:

1. Hier leyt begraven Jan Adriaensen Schilman in sijn leven mansman van den Hove ende Hooge Vierschaer van Suythollant, schout tot Lekkerkerck en Suitbroeck ende schout en secretaris tot Crimpen op de Lecq out sijnde 55 jaren sterf den 7 Augustus anno 1672(?) alsmede MagheltienPieters sijne huysvrou sterf den 16 Julij anno 1674 out sijnde 50 jaren ende Adriaen Schilman haerluyder soon hooghdijckheemraet van de Knmpenerwaert out sijnde 21 jaren sterf den 16 July 1674.

2. Hier leyt begraven Adriaen Joosten van Ardenne in sijn leven viercavel (?) van den Crimpenderwaert sterf den 25 July ao 1641 en is geboren den 27 October ao 1595.

Sluiten