Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lekkerkerk.

191

Hier leyt begraven Ds. Adrianus van Ardenne in sijn leven predicant tot Lekkerkerck sterf den 1 November ao 1699. (Wapen: drie vogels, 2 en 1.)

Voor de achterdeur ligt een zerk, waarop: 3. Bartus van Willes theologiae doctor en predikant te Lekkerkerk geboren 1 December 1786 overleden 20 October 1844.

Op den lezenaar van den preekstoel ziet men twee wapens: I. drie vogels (2 en 1); helmteeken een vogel met uitgespreide

vleugels; II. drie testen (2 en 1); helmteeken een bos pauwe-

veeren.

Daaronder: A. M. N. 17 A N. 24 W. Y. N.

Ned. Herv. Kerk te Lexmond.

Men ziet hier de volgende zerken:

1. (Wapen in ruitvorm uitgesleten.) De kelder van Ds. I. F. van Warmvliet predikant tot Lexmont ao 1711.

2. (Een schip in een ovaal.) Hier leyt begraven Aentgen Aert de huysvrou van Marynus Hopman schipper tot Zierckzee sterft den 16 Desem ber ao 1655.

3. Cornelis Harmensz. Neck.

4. Wapen: op blauw een keper, vergezeld van vijf gouden sterren (6), twee boven, drie beneden. Helmteeken een ster (6) tusschen een vlucht.

Hier rust Pet Ais Muilmangeb.80ct. 1711 gest. 14Juny 1793, Leeraar der gemeente van Uitwijk en Waardhuizen / daarna van Lexmond en Laakerveld / geduurende den tijd van 54 jaaren. / Zijrte gemeenten getuigen van zijn oprecht gedrag, / nedrigheid, geleerdheid, voorbeeldigen ijver / en beproefde godvrugt. / De hoogachting en de liefde zijner kinderen / vergezelden hunnen waardigen vader tot in dit graf / en waren dit gedenkteeken hunner dankbaarheid / eerbied en ouderliefde zijne zalige nagedagtenisse verschuldigd. /

Sluiten