Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lexmond.

192

5. Hier leyt begrae Jo Abraham van der Noot is in den Heer gerust den .. Mayus ao 1616.

Memento mori gedenck te sterven.

In het midden het wapen Van der Noot (vijf schelpen, 1,3 en 1), en aan weerszijden vier kwartieren:

Van der Noot Brakell Pipenpoy (drie lelies,2 Nispen en 1)

D'Almaras (boven (?); De Wael van beneden twee klaverbla- [Vronestein den met den steel omhoog schuin naar elkaar toegeplaatst)

A ? Raephorst.

6. De kelder van de Heeren Van Brederode van Bolswaert.

Boven een gekroond wapenschild een dier, half arend, half leeuw met een schild voor zijn lichaam, waarop het wapen Brederode.

Het schild is gevierendeeld: I. en IV. Brederode; H. en III. Arkel. Schildhouders: twee adelaars. Spreuk: Et si mortuus urit.

Onder aan het schild hangt een ridderorde (een kruis).

Deze zark is gelegt om na te koomen d'uyterste wille van wijlen den H. W. G. Heere Lodewijk Pieter van Brederode, heere van Bolsweert en Aarlanderveen in leeve capiteyn ter zee ten dienste van Zijn Allergetrouwste Maiestijd Johannes de 3de Koning van Portugal, ridder van 't Kruys Christus aldaer gestorven den 29 November 1739 oud zijnde 55 jaaren en 7 maanden en begraaven in de parochie van Santos tot Lisbon.

Aan weerszijden acht kwartieren:

Brederode Nooms Arkel Outshoorn (de drie

hoorns)

Reede Egmont Oesterum Swieten Renesse Ram (een halve ram)

Hattum (de Schaar) Piek van Soelen

Salland Isendoorn de Blois

Linden (Van Lynden) Bronckhorst.

Sluiten