Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lisse.

198

l Gegeve bij Engel Jacobsse; Jan Jacobss in den Direkse ende Pieter Wil 1 emss schippers tot Lisse D. V. 1660.

II. Gegeven bij den schout, burgemeester ende enijge regeerders van Lisse a. Di. 1660.

III. Gegeven door kerkvoogden Arie Guldemond, Cornelis Blokhuis, Marinus Veldhuyzen van Zanten a D. 1906.

In den muur van steen:

C. J. v. d. Beek 1858.

Ned. Herv. Kerk te Loosduinen.

In den muur is een zerk gemetseld, waarop de wapens De Raet en Van der Does onder een gekroonde helm; helmteeken een schaats tusschen een vlucht:

Hier leit begraven de Ed. Heer GerraertdeRaet sterft den 9 October 1688.

Hier leit begraven de Ho. Ed. Welg. juf. Margaritavan

uci l/ucü ooiji öi may ioöy.

Daaronder zestien kwartieren:

De Raet Pelgrom s Boudewijns Van Delft Schoonhoven Meunicks Maneveldt De Swaen

Van der Does

Zuylen van d. Haer

Nienrode

Drakenburch

Reede

Diest

Nienrode

Veel en.

Het wapen Pelgroms is gevierendeeld: I. een adelaar; II. twee toegewende klimmende vossen; III. drie melen (2 en 1); IV. een boom.

Boudewijns: doorsneden: boven een hond, beneden een verkort St. Andrieskruis. vtesja Van Delft: een meerblad met den steel omhoog.

Sluiten