Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Loosduinen.

199

Schoonhoven: een bloem met den steel omhoog. Meunicks: een keper,vergezeld van drie sterren (6). Maneveldt: een gewende wassenaar. De Swaen: een omgewende zwaan.

Diest: twee dwarsbalken en een vrijkwartier, beladen met een eenhoorn. V e e 1 e n: drie vogels.

(Vgl. De Wapenheraut 1902, blz. 380.)

In den vloer zijn zichtbaar:

2. Hier leit begraven vrou Cecilia van Abbesteegh Barthoutsdochter sterff den .. Juny anno 1645.

3. Hier leit begraven Claes F ranss en van Campen met siin soon Arent Claessen siin gestorven den 21 Julii 1636.

*4. H. L. B. Cornelis Arense van der Vaart sterft den 19 October 1723.

5. Mar i o Wes. (In een schildje een hoofd, hetwelk gelijkt op een chinees.) Hier leit begra

joffraue Johanna ..

van Mario di

B e r n f e 1 s gesto

6. Hier liet begrav. Mariegen Heindrickx en starf anno 1589 den lasten Janwary.

7. Hier ledt begraven Maria Magdalena van Zinderen jonge dochter sterf den 8 Augusti C1313CLXXV1I1I.

8 en leyt begrave Elsken ..ijckman jonge dochter

sterft den 2 September anno 1647.

9. Ennie Kornelijs 1651. '•, *

Verder ziet men op een bord het verhaal van Margarita Hermanni comitis Hen nebergi ae uxor, de dochter van graaf Floris IV van Holland, die 365 kinderen gehad zou hebben.

Daaronder leest men : Éirli

Sluiten