Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maasland.

201

8. D. G. H. T. Corstiaan Hagers begraven 1 Augustus 1768.

9. D. G. H. T. O. L. v. d. M. met B. J. d. J. 1713.

10. D. G. H. T. Gerret Cornelisz. Groen.

11. Hier leyt begraven Maerigen Pi eters d'huysvrouwe van Dirck Corneliss. van der Houff ende starft op ten XIIII february anno 1613. daer na is begraven Dirck Corneliss e van der Houff op den XIIII Mart anno 1619.

12. .... van der Houdt 1678. (Een merk.)

13. D. G. H. T. Jan Meesz. Leeuwenschild ao. 1726.

14. Hier leit begravë Maritge Aeriens d. Allart Claes huisvrou was sterf ao. XVc XVI XII T April b. v. d. z.

Lou Franzoon.

15. D. G. H. T. A. H. K. W.

16. D. G. H. T. C. T. P. 1717.

17. A. O. 1772. K. Gille. A. Valk egtelieden.

18. D. G. H. T. Willem Willems Verkade anno 1772.

19. D. G. H. T. A. L. V. D. L. Abram Leendertse van der Lee in sijn leven stierman op Maassluys sterff, den 4 Maart 1702 out sijnde 83 jare en 3 maanden ende sijne huysvrouw Maartje»Claas Rodenburg.

20. Dit sijn Pouwels Janse drie graven.

(Drie wapenschilden : I. een linkerschuinbalk beladen met zeven sterren (6), vergezeld boven van een leeuw (Van der Wallen?); II. een valk, waaronder 1553; III. als I, doch hier is de balk een rechterschuinbalk.)

21. D. G. H. T. Cent Willemz. Verkade en Willem Willemsz. Verkade ao. 1739.

22. Dit graf hoort toe Cornelis Jacobsz. van Dijck.

Sluiten