Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maasland.

205

Stephanus Izaacus Broekman evangeliedienaar te Maasland, overlèeden den 14 October 1819 in den ouderdom van 67 jaaren.

Hier rust het dierbaar koud gebeente van hem die Maaslands kerkgemeente door leer en wandel heeft gestigt, die om zijn deugden en zijn.gaaven wierd weenende gebragt ten graaven en onder deezen steen geligt. P. C. de Coningh schout van Maasland. Deeze zark is geplaatst toen kerkmeesters waaren:

B. Klapwijk, P. Dirksz. Keyser,

I. Jacobsz. Keyser, I. Pieters Sonneveld, als rentmeester D. van der Ende. Ds. Hendrik Jakob Eykman, geboren te Rotterdam 5 September 1787 overleden te Maasland 28 October 1824.

Valt ooit op dezen steen een traan,

mijn naam en hart gewijd,

hij parel aan mijns Heilands kroon

en daauw mij rust na strijd;

eens dierbren zien we elkander weer

en juichen in ons lot.

Volgt volgt getroost me in 't dal des doods Mijn God zij ook uw God. Toen kerkmeesters waren:

C. Doelman, L. de Jong, D. van der Lely,

C. Stigter, als rentmeester D. van der Ende. .

62. Pieternelle Hoogheveen 1681.

63. A. I. van der Segen.

64. A. v. d. Lely.

65. D. G. H. T. Ary Cornelisz. van der Burg. ,

66. Hier leyt begraven Cornelis Willemsz. Proot sterff den 22 November anno 1654.

In het koor zijn drie geschilderde vensters:

Sluiten