Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maasland.

207

Boven een deur de wapens:

I. Van Zuylen v. Nievelt gedeeld met BI oysv. Treslong.

II. Gedeeld: 1. het Duitsche ordenskruis; 2. doorsneden: boven Egmond, beneden gedwarsbalkt van zes stukken zwart en wit.

III. Gedeeld: 1. het Duitsche ordenskruis; 2. doorsneden: boven Bloys van Treslong, beneden Egmond.

IV. Gedeeld: 1. het Duitsche ordenskruis; 2. doorsneden: boven Van Zuylen van Nievelt, beneden op zilver drie roode molenijzers (2 en 1) (Van Zuylen).

Boven een deur de wapens:

I. Oranje Nassau met Honi soit qui mal y pense.

II. In goud een roode leeuw (A. van Rijn).

(Volgens den heer W. van Rhijn, molen de Valk te Leiden betrof dit wapen Arnoldus van Rijn geb. circa 1685, f 1769, notaris te Overschie.)

III. Doorsneden: boven op goud een uitkomende roode leeuw, beneden gedwarsbalkt van zes stukken blauw en zilver.

Op een linnen doek ziet men de geblinddoekte Gerechtigheid met een zwaard in de hand. Daaromheen een vijftiental wapens, n.1. van G. W. Schweinitz, G. H. Overschie, S. van d. Koog, A. van Rijn (als boven), W. Hooft, W. Vlaardingë~rwout, C. van der Keft, I. Middelman, S. van d. SI ei den, I. Spaniersberg, P. Schim, H. K. Poot, G. van Assendelft, W. van d. Jagt, J. van d. Duyn. Hieronder:

'k Zie geen personen aen, maer

weeg slechts quaet en goed;

Straf d'ondeugt met Godts

zwaert en spaar 't onschuldig bloet. 1726.

(Dit doek schijnt met een ander, hetwelk op den muur bevestigd is, destijds eigendom geweest te zijn van eene familie De Koning, die het aan de kerk schonk.)

Ned. Herv. Kerk te Maassluis.

Men ziet hier de volgende opschriften op grafsteenen. Verschillende zerken liggen onder de banken. In een zijbeuk liggen :

Sluiten