Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maassluis.

208

1. Twee wapens: I. gedeeld: 1. een linkerschuinbalk, waarboven een leeuw; 2. een golvende dwarsbalk; in een schildhoofd een leeuw; II. drie pompebladeren (2 en 1); helmteeken een uitkomende leeuw.

D. G. H. T. V. A. S H. 1580. M. I. D. I.

Hier leyt begraven Adriaan Schoonhoven in sijn leven ouderling en kerckmr. van dese kerck sterf den 28 fefruary 1678 out sijnd 46 jaer.

Hier rust na den lichamen Jacob Pieterse van der Gaegh sterf den 8 July 1699 oud 45 jaren 9 maenden en verwacht een saligen opstandinge.

2. (Wapen: een rechterschuinbalk, vergezeld van drie ruitvormige kussens, aan de vier punten een kwastje (één boven en twee beneden den balk); helmteeken een kussen uit het schild.) (no. 383)

D. G. H. T. G. I. D. L[anghe].

Hier leit begraven Ghijsbrecht Janse de Langhe in sijn leven president burgemeester van Maessluis sterf den 24 JarT 1678 oudt 68 jare en sijn huisvrouw Alida Pieters van den Bergh sterf den 14 July 1689 oudt sijnde 78 jaer.

D. G. H. nu toe sijn soon B. D. Ljanghej.

Hier leidt begrave Wouter ij na van Bosvelt huisvrou van Bastiaen de Langhe sterft den 25 Octob. 1689 oudt 40jaer.

3. Dit graft hoort toe Symon Clasen Sgeepmaeker. Hier leyt begraven Jantje Jacubs Loeverst huysvrou van

Symon Claesz. Abbenbruck en gerust den Hen August ao. 1682 out 67 jaer.

(In een ovaal een schip en de letters A. B., waartusschen een merk.)

Hier leyt begraven Symon Klaese Appenbroeck sterft •den 16 Juny 1695 out 84 jaer. (no. 384)

4. Wapen: een eenhoorn; helmteeken de eenhoorn uitkomende.

Hendriks zoon moest hier vergaaren

na 't vierendertigste verjaaren

de wedu volgd die Adam liet

Sa. Jans Lijs bet Hendriks Zuidervleid,

die 't gras en bloem gelijke leeven

ses wijnters had en tienmaal zeeven.

Sluiten