Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maassluis:

209

5. Het wapen Van Beyeren Schagen. (no. 397)

6. D. G. H. T. A. L. V. B.

Hier leyt begraven Aryaentien Leenders van Beyeren huisvrouw van Cornelis Overduyn sterf den 22 November 1679. (no. 396)

7. D. G. H. T. Theunis van der Storm's vrou Neeltie van Bourgonie s. 22 f eb. 1733. O. 51 ja. 7 m. 25 d.

T. v. Storm st. 18 November 1742. O. 66 ja. 11 m.

8. Ick rust in Godt.

Dit graf hoort toe Annetien Gedeonsdr.

(Wapen: drie appels (2 en 1); helmteeken een vlucht.) (no. 261)

9. Dit graft hoort toe Anna enMarijaVay. Hier leyt begraven" Stephanus Vay oudt 19 jaren 10 maanden sterf den 4 Maert ao. 1707. (no. 385)

' In de kerk:

10. D. G. H. T. C. O. D. (no. 391)

Hier leyt begraven Cornelis Overduyn sterff den 22 January 1681.

11. Hier leyt begraven Aegur Cornelis van Brondgeest huysvrouw van Pieter Wiggerse de Jongh sterft den 6 April 1693 oudt 42 jaren ende haar man Pieter Wiggerse de Jong is gestorven den 1 . (?) November 1700 ende 18 dito begraven oudt synde 53 jaar.

12. D. G. H. T. L. S. V. K. (no. 170) (Een schip in een ovaal.)

13. (Wapen: een schip; helmteeken een vlucht.)

Dit graft hoort toe Jan Arentsz. Nolleman. (no. 209) (Een merk: de 4.)

14. D. G. H. T. A. S. V. M.

(Wapen: een paal beladen met (?); helmteeken een schip.) (no. 211)

15. (Wapen (slecht te onderscheiden): een vierkant, beladen in

14*

Sluiten