Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maassluis.

212

27. Hier leyt begraven Machtelt Volckers van Ereketens de huysvrou van Gijsbert Barentsen Langerack gestorven den 2 len September 1676 ende haer man Gijsbert Baerensen Langerack oudt 73 jaer is gestorven den 3en December anno 1690.

28. Hier leyt begraven T. B. sterf den 25 Januarius 1689. (Wapen: een lam.)

29. D. G. H. T. W. A. B. (no. 344)

(Wapen: een zeilend schip en een gedeeld schildhoofd: 1. een leeuw; II. een vogel.)

Hier leyt begraven AeltgeWillemsde dochter van Willem Aeriensen Breur sij sterf int jaer 1642 den 17 October en was ontrent out 21 jaren ende haer vader "Willem Aryensen Breur sterf den 19 July 1660 oudt 47 jaren.

30. D. G. H. T. P. G. v. W. (Wapen: als het wapen De Bye.) Op een heerenbank het wapen van Maessluys en 1642. Op een bord: psalm CXX1I.

Over de woorde van dezen psalm is op den 9en Octobris ao. 1639 tot een inleidinge deser nieuw gebouwde kercke met groote toeloop en verblijdinge des volex de allereerste predicatie gedaen door onsen eerw. Herder

D. Johannem Fenacolium.

Ned. Herv. Kerk te Meerkerk.

Blijkens een steen in den buitenmuur is de kerk vernieuwd in 1832.

Den eersten steen is gelegt door H. de With den 16 April 1832. Bij die gelegenheid zijn de zerken uit de oude kerk als plaveisel voor de nieuwe gebruikt en voor een groot gedeelte in stukken gehakt.

Sluiten