Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meerkerk.

214

19. Meryen Jansen Verhooï. (Wapen: uitgehakt.)

20. Hier leyt begrave

Aerts de huys

Claes Jochems

den 4 Desember

anno 1640.

21. Adriaen Govers

Leendert Ve

den 31 Aug....

Boven een heerenbank het wapen van Meerkerk waaromheen «Plaatselijk bestuur."

Op de klok „Jan Albert de Grave Amstelodami me fecit anno Domini 1724."

Ned. Herv. Kerk te Melissant.

Aan weerszijden van den ingang op twee steenen: Anno 1663. en in het midden op een steen :'

De eerste steen gelegd door L. van Es Jz. burgemeester dezer gemeente den 2en October 1862.

Ned. Herv. Kerk te Middelharnis.

De kerk is in 1904 afgebrand. Op een steen in een portaal leest men:

Nadat dit kerkgebouw op den 24en Juni 1904 grootendeels door brand vernield werd, is het onder leiding van den architect J. Verheul Dzn. te Rotterdam gerestaureerd en in zijn ouden toestand teruggebracht tijdens het beheer van de kerkvoogden G.

Sluiten