Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelharnis.

215

Kol ff G.C.M.zn, voorzitter, A. T e e p e, secretaris, J. J. N i p i u s, J. J. Slis, C. Kol ff A.C.zn. en van A. W. Nijgh, kerkelijk ontvanger. Middelharnis Juli 1905.

Bij dien brand zijn de meeste zerken geheel vernietigd of onherstelbaar beschadigd. Op het koor in den muur is nog één zerk, waarop twee wapens, vastgehouden door een engel: I. een paal en in een schildhoofd drie visschen schuinslinks geplaatst; II. een merk zijnde een dwarsbalksgewijze geplaatste lat, waaraan mei de binnenste zijden twee X-vormige figuren hangen; tusschen deze Xen de letter b.

In den rand: Hier leit begrave.... Anthonis Betten z.

rentmeeste va de Middelharnisse sterf ao. XVc en Jouffrou

Johanne Jans dochter sij eerste huysfrou sterf ao. XVc XXXIII de .. dach July.

Op het koor zijn nog twee steenen, die vóór den brand in den buitenmuur waren:

1. . W. van der Geer

dijkgraaf.

R. Elsevier geswooren.

J. van Oostende geswooren.

Middelharnis.

L. Vink geswooren.

G. Kolff geswooren en secretaris.

G. van Eek geswooren.

2. Adrianus Quirinus Kolff heeft van dit portaal den eersten steen gelegt op den 25 April 1752.

Buiten tegen de kerk aan is een monument van hardsteen, waarop: Aan zijne nagedachtenis Zijne vrienden en de

Afdeeling der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Middelharnis en Sommelsdijk.

Lucas Slotemaker, overleden den 13en Maart 1821.

Sluiten