Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelharnis.

216

Het stoflijk deel eens / wakkren leeraars / dekt deez' aarde / van velen vaak miskend / en niet geschat / naar waarde / Hij was geleerd, begaafd en stichtelijk/van leven/; zijn loopbaan was voltooid /, God wou hem / d'eerkroon geven.

Op een leuning van den predikstoel: A. Q. K. A. M. W(af elbakker) 1794.

Op den koperen lezenaar van den preekstoel: J. E. V. G.

(Over bijzonderheden uit de vorige kerk zie men: Beschrijving van Goedereede en Overflakkee door B. Boers bl. 265.)

Ned. Herv. Kerk te Moerkapelie.

In den buitenmuur MDCLXII en in steen uitgehouwen daaronder de wapens Van Hogendorp en Hooft.

(Zie: Elias, De Vroedschap van Amsterdam bl. 150.)

In de kerk zijn twee zerken:

1. Dit is 't graf van Harmen van Pompe 1717.

2. Hier leit begraven Jan Jansse Overijnderden20November 1716.

Buiten ligt een groote zerk, die in 2 stukken is:

3. Michiel Montauban van Swijndrecht oud 25 jaren 9 maanden 14 dagen. Matthieu Frédéric Brodier

oud ruim 13 jaren

en Corneille Henry van den Hoek

oud ruim 20 jaren

allen geboren te Rotterdam.

Zij vonden den dood in het ijs

Op den 17den January 1829.

Hunne assche ruste in vrede.

Uit liefde en vriendschap.

Sluiten