Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Molenaarsgraaf. 218

(Wapen: een rechterschuinbalk, die naar beneden breed uitloopt; helmteeken dezelfde balk.)

9. Hier leyt onder begraven Maerghien Mathijsse Groene velt (Wapen, in ruitvorm, als bij no. 8.)

Anno 1643 oudt wesende 31 jaer.

Hier legt begraven Anna Vink overleden den 8 february a. 1726.

10. Wapen: drie mollen (2 en 1).

Hier leyt begraven Marighen Gerritsdochterhuisvrouwe van Jasper Gijsbertsoon sterff den sesten Mey anno 1636.

19

T. J. B. 1733. Hier legt begraven Geertruy Pieters huysvrouw van Teunis Jacobs de Boer sterf den 24 Augustus anno 1735 ende Teunis Jakobz, de Boer sterf den 9 December anno 1736.

11. Wapen: drie zwemmende visschen onder elkaar.

Hier leyt begraven Pieter Gerritsen out sijnde 56 jaren sterft op dynsdagh den 27 Maert ao. 1668.

12. Wapen, in ruitvorm: drie vogels (2 en 1).

Hier leit begraven Heiltien Huigendr. de huisvrouwe van Hendrick Ghisbertse sterff den29July anno 1623. Hier ligt begrave .... Aeriensen Verhoek oud 66 jaaren sterf den 21 Mei 1766.

13. Hier legt begraven Bastiaentje Arienz. Huysvrouw van Jan Brouwers oud sijnde 51 jare en storf den 1 Januaryus 1742 ende Kornelis Janz. Brouwers oud 12 jaren storf den 3 Januaryus 1742 ende Hermanus Janz. Brouwers oud zijnde 8 jaren sterf den 4 Januarius 1742 en sijn alle drie aan de pokken gestorve en tegelijk begrave op den 9 Januarius anno 1742.

Hier leyt begrave Jacomijntje de Knoop huisvrouw van meester Kornelis van den Berg sterf den 23 November anno 1725 ende meester Kornelis van den Berg inzijn leven schoolmeester en voorzanger tot Molenaarsgraaf sterft den 22 September anno 1730.

Sluiten