Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Molenaarsgraaf. 219

14. Hier legt begraven Juffr. Sara Kerkas wed. van de Heer Hermanus Schrijver oud wesende 55 jaren is gestorven den 2en Maart anno 1749.

Ned. Herv. Kerk te Monster.

De oude kerk werd in de 16e eeuw gebouwd en was gewijd aan St. Machutus.

In den muur der kerk is een steen, waarop de in 1901 afgebrande kerk en het wapen van Monster.

Na den brand op 13 Juli 1901.

Anno MDCCCCII.

Bouwmeesters: A. C. Wen tink en J. C. Wen tink. Kerkvoogden waren: A. van Spronsen Czn., I. Lamot, C. A. van den Beukei, H. van Zanten, S. van Veelen.

Bij den herbouw in 1902 zijn op een na alle zerken uit den vloer verdwenen. Op den overgeblevene leest men:

Hier leit begraven Ne el gen Dircxsd och ter die huisvrouwe van Arent Janzoon tou van der Burch die sterft int jaer ons Heeren sestienhondert en twe den seventienden September. Apocal. XIIII. Salich zin die doden, die in den Heere sterven. W. T. F. E. Poeldijck.

Twee wapens: I. een rechterschuinbalk; II. een dwarsbalk; daartusschen een merk.

In den muur van het koor zijn twee monumenten betreffende de familie Pieterson.

I. Dit monument is van wit marmer;.bovenaan ïs het wapen: doorsneden: boven een haas, omziende; beneden een keper, vergezeld van drie Jacobsschelpen (2 en 1). Daaronder een vers door S. van Hoogstraten:

Vivit post funera virtus. Die in dit cierlijk graf met glori legt beslooten was Hollands admirael de dappere Pieterson, die in een veege tijd twee koninglijke vlooten met Ruyter en met Tromp door wijs beleyd verwon;

Sluiten