Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Mijnsheerenland.

De aanwezige zerken liggen allen op het koor en zijn slechts gedeeltelijk zichtbaar, doordat men een gedeelte van dit koor heeft afgeschoten tot een kamertje.. Bovendien werden enkele zerken bedekt, door turf, hout, e.d.

Te zien was:

1. Hier leyt begraven Neliken Dammesdr. van West Iselmonde in haer leven de huysvrouwe van W. van Sijl sterft out ontrent 30 jaeren op ten 4 October anno 1647.

2. Hier leyt begraven Ds. Winandus Canzius sterft int jaer sines ouderdoms 70 sines dienstes 40 den 7 April 1659.

3. Hier leit begraven Karei Cornelis Splinterz. Hij sterf opten XIHIen Juli int jaer 1602 ende Neelken Jasper Adriaen sz.dr. sijnne huisvrouwe sij sterf op ten laetsten Juniï anno voorsz.

4 van Wael wij ck. Hij sterf int jaer ons Heeren

5. Op eene tombe ligt een zwart marmeren vrouwenbeeld. In den rand van de tombe leest men :

Sepulture van Vrouwe Elysbette va Loen weduwe va mh. Vrancke va Praet, ridder heere va Moerkerkë, schiltknape raet en camerheer os Ghenadich Here en die overleef deser werelt int jaer os Heere als men screef MVc en XIIII de XVIIIe dach va April.

(Volgens de afbeelding bij mr. W. v. d. Lely, was onderaan het alliantiewapen: Van Praet en Van Loon, twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken.)

6. Hier leyt begraven Aerien Symons Int Velt. Hij sterft op 19 December int jaer ons Heren 1638. Hier leyt noch begraven Pluentien Tonissen de huisvrouw van Arien Simense Int Velt oudt sijnde 85 jaren sterft den 27 Junijus anno 1678.

7. Sepulturen van Sebastiaen Adriaense Maeskant sterft den XVIII October XVIc LXVI out XCI jaeren en sijn huysvrouw Aeltien Otthen zalr. sterft den XVII Mey XVIc LVIII out LXXI jaeren.

Sluiten