Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnsheerenland.

223

8. Hier leyt begraven Haesgen Dirc Aeriensz. Fonckertsdr. wijlen huysvr Jt^y**» b^^^t**^

9. Hier leit begraven de Heer Christiaen Ma e s ka n t in sijn leven geweest hebbend secretaris van Mijns Heerenlant van Moerkercken ende Goodschalckoort mitsgaders penninckmeester van het Westmaesse Nieuwlant etc. out sijnde 46 jaren ende sterff op den 24e n Mayus anno 1676.

10. Grafkelder van den Weledele Gestrenge Heer Arie de C o n i n g h in deszelfs leven Ambachtsheer van Mijnsheerenlant van Moerkerken overleden den eersten Maart 1784 en begraven den 8 derzelve maandt.

11. Hier leyt begraven Huybreght Cornelisse de Lange in sijn leven schout van Mijnsheerenlant van Moerkercken sterft den 2 January XVIc LXXXI out 71 jare ende hier leyt begraven Annighien Heyndricks huysvrouwe van Huybreght Cornelisse de Lange schout van Mijnsheerenlant van Moerkercken out 65 jaer sterft den 8 October anno 1677.

12. Hier leyt begraven Jacob Adriaensz. Maeskant out

63 jaren den Januarius is gestorven Jacob Adriaensz.

.... anno 1667.

13. Hier onder leyt begraven Leendert Cornelisse Int Velt is gestorven op den 26 April int jaer onzes Heeren 1673 out sijnde 83 jaren.

14. Hier leyt begraven Bastyane ons moeder sij sterft op den 3 January 1637.

15. Hier leyt begraven F ij eken Woutersdr. huysvrouw van Dirck Hermens van Dijck met 5 kinderen. Sij sterf den 5 Juni 1646 out 41 jaren. Hier leyt begraven Dirck Hermens van Dijck 52 jaeren. Hij sterf op ten 28 Maert 1649.

16. Hier leyt begraven Willem Pieterse Koster sterft den 21 November anno 1646. Hier lijt mede begraven Pieter Willemse Koster is ghestorven den 12 Feberwari int jaer 1654

Sluiten