Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnsheerenland. 225

26. Hier leyt begraven Huygh Co die overleedt deser

werelt int jaer ons Heeren MVIc ende thien den Vlen dach van Mey stilo novo.

27. Hier leit begraven Symon HuygeTf.. ende sterft int jaer ons Heeren den 24 februari

28. Hier leyt begraven Niesien Jansdr. wijlen huysvrouwe van Simon Huygensz. Splinter sterf den Vlen November anno 1633.

Op een bord leest men:

Ao. 1595 den 28 Augusti stilo novo ontrent den middachte 12 uren is gestorven die Edele vrouwe vrou Ermgardt van Hommelsberch gênant van Honsteyn naegelaten weduwe van Sa. Jonckheer Qooswijn van Raesvelt in synen leven heere tot Raesvelt ende Moerkercken in Suyt Hollant derwelcke siele inde eeuwighe Ruste is ende 't lychaem alhier ter sepulture bestelt es.

Een bord met spreuken is gemaakt door Jean le Duc ao. 1651.

Boven een heerenbank een wapen: op goud een rood St. Andrieskruis beladen met vijf Jacobsschelpen en daaronder: Mijnsheerenland van Moerkerken Anno 1651.

Boven een ingang leest men:

J. de Jong Kerkmr. Anno 1829.

Om de kerk heen was vroeger de begraafplaats. Daar ligt nog een zerk, die verleden jaar werd vernieuwd. Men leest er op:

29. Hier ligt begraven Jan Knottenbelt geboren te Amsterdam 4 Mei 1768 van 1795 tot 1840 Herder en leeraar dezer gemeente, als rustend predikant alhier overleden 20 September 1845 en Cornelia Theodora van der Houven eerst weduwe van Assendelft de Coningh later van Jan Knottenbelt van 1793 tot 1863 ambachtsvrouw van Mijnsheerenland

15»

Sluiten