Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijnsheerenland.

226

van Moerkerken geboren te Nieuw Beyerland 18 Februari 1771

alhier overleden 4 December 1863.

II Cor. 5 V. L

(Men zie over deze kerk: J. W. Regt, De Hoeksche waard, blz. 135, waaruit blijkt o.a. dat Jan Knottenbelt en Chr. Maaskant vd. avondmaalbekers hebben geschonken.)

Ned. Herv. Kerk te Naaldwijk.

Men ziet hier de volgende grafzerken: In de kerk:

1. Hier legt begraven Jan Gerretsoon Aertz. is gestorven 1673 den 11 Augustus.

2. G. J. H. Veen 1733. J. H. V. 1737.

3. Jacob Westerho

4. Anno 1609 starf lken Willemsdochter.

5. Anthonis Jan Sijmenss. sterf den 21 October anno 1636.

6. Bert Elemanszoon sterf in den jare ons Heeren 1615 (?) op den 15en October.

Cornelis Saarsen. (Een merk.)

7. Hier leit begraven Aefjen Cornelisdr. de huisvrou van Cornelis Dirxzoon Ploegh sterf int jaer ons Heeren 1650 op den 24en December. (Een merk.)

Hier leyt begraven Willem Gijsbertssoon ende is gestorven op den 18en Jannuarius int jaer ons Heeren 1658.

8. D. G. H. toe Dr. v. Onsel. Hier leyt begraven Pieter Pots sterf den 5 Augusti 1682. (no. 172)

9. Hier leyt begraven Jan Pouwelsz. Hoochgend ij ck sterf anno XVIc en LUI den XXX May.

Sluiten