Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naaldwijk.

228

in den Heere ontslapen de 26 Marty 1654 item van Jorisien Goethals gebore binnen Naeldwijck den 12 April 1653 en ontslapen binnen Delft den 20 October 1656.

22. Hier is begrave Ary Joosten van der Valck sterf anno XVIc ende XVI den Vsten Augustus.

(Wapen: uitgekapt.)

en Ary Jorisdr. syn huysvrou sterf ano XVIc XVI de 1III Novembr. waren tsamen in echt LVII jaren. (no. 142)

23. Susanna Johanna van Dam obiit XXVII Augustus MDCCXCIV.

Op een monument:

24. Een schild gehouden door een arend en een leeuw. Susanna Theodora Douglas geboore van Lennip obiit

XXVII Decembr. MDCCLVI.

25. (Vier wapens uitgekapt: I. gepaald; helmteeken een moorenkop met hoofddoek; II. een dwarsbalk; helmteeken een lelie tusschen een vlucht; III. drie lelies (?); IV. gepaald.)

Hier leit begraven den Ed. erentfesten Heere Willem van Hooff in sijn leven superintendent ende ontfanger generael van de goederen toebehoorende den lofflicken huyse van Arenberghe in de geünieerde Nederlantsche provinciën sterff den IXen November anno MDLXXXIII ende joffrouw Alidt van Elderen sijn huysvrouwe sterf den XHen Meert ao. MDLXXXII. item Jor. Robert van Hooff haarluyder beyder eenighen soone starff den XXIIen September ao. MDLXXXIII. item den Heere Cornelis van Reijnegom in sijn leven mede superintendent ende ontfanger generael van de goederen van den voorscreven huyse van Arenberge sterff den Uien July ao. MDCXVI ende Joffrouwe Josina van Hooff sijn huysvrouwe sterff den Vllen May anno

MDCXVIII.

Wiens aller sielen Moeten rusten in vrede

Amen. - (no^l7)

26. Hier leyt begrave Willem Corssenz. va de Vlieten stierf dë XXIIen January ao. XVc LXVII. Hier leit begrave AnneetgenWillemCorssedochter huis-

Sluiten