Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ned. Herv. Kerk te Nieuwkoop.

In de kerk is niets bijzonders te zien. De oude zerken zijn destijds op het kerkhof achter de kerk neergelegd. In weer en wind liggen zij daar en de opschriften verdwijnen dan ook geleidelijk. Op eenige is niets meer te onderscheiden, op andere is het opschrift niet meer te ontcijferen. Te zien was het volgende: 1. Een kolossale zerk, waarop twee wapens onder een helm; helmteeken een schildje tusschen een vlucht. I. gevierendeeld:

1. en 4. drie schildjes (2 en 1); 2. en 3. een driehoek in de richting van een rechterschuinbalk geplaatst, de punt boven; II. gevierendeeld: 1. en 4. ingehoekt gedeeld van vijf stukken;

2. en 3. vijf kepers boven elkaar, waarop een barensteel.

(Nf. vindt men deze wapens ook in een oude toren, welke midden in het dorp staat.)

2. Dit graf mag nooit geopend worden, (no. 44)

3. Claes Govertsz. Baillius is gerust den Ven December anno 1633.

4. Twee wapens: I. een dwarsbalk, vergezeld boven van drie rozen naast elkaar en beneden van drie ruiten (2 en 1); II. een kruis, beladen in het midden met een dubbelen adelaar en vergezeld rechts boven van een meermin. Helmteeken een vlucht, (no. 23)

Hier leydt begraven Mr. Cornelis van Se venhoven bailliu

der Heerlycheden van Nieucoop, Noorden en Achtienhoven ende

sterft den 26 february 1648 ende Aeltjen Heyndrickx van

Zijl sijn huisvrouw gestorven den 17 Juni ao. 1655.

(Zie het wapen in de genealogie Van Zijl, Algemeen Ned. Familieblad 1891.)

5. Hier is begraven Hendrick van Sevenhoven laest sijnde geweest bailliu en schout van de Heerlyckheyt van Nieucoop etc. ende sterf den 18 Nov. 1691. (no. 25)

6. Opschrift boven het wapen en het wapen uitgesleten. Daaronder: Item Neelgen Jans Bruins (?) huisvrou van Jan Jansz. Kool ende gerust den 5 februari anno 1656.

Sluiten