Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwkoop.

237

7. Hier leit begrave Jan Hendricksen van Swieten ende is in den Heere gherust den .. februarius anno 16.. en Grietgen Pieters Pavilioen sijn huisvrou in den Heere gerust den 7 febr. 1678 oud 74 jaren. (no. 26)

(Wapen: gevierendeeld: i. Swieten (de drie violen); II. een leeuw; III. drie lelies (2 en 1); IV. drie palen.)

8. Hier ligt begraven het stoffelijk overschot van Jan Eduard Jen tink predikant te Nieuwkoop geboren den 9 April 1805 overleden den 27 Mei 1869.

Op de nieuwere zerken vindt men voorts de namen: Augustinus, Van den Berg, Quartel en De Jong.

Ned. Herv. Kerk te Nieuwland

(bij Leerdam).

Niets te vermelden. Vermoedelijk zijn eenige grafsteenen met opschrift onder de vaste banken. Op de pilaren bevinden zich muurschilderingen.

Ned. Herv. Kerk te Nieuw Lekkerland.

Het orgel is versierd met: • Geschenk van den Weledelen Heer Fop Smit van Nw. Lekkerland 1853.

Op een bordje leest men:

Het legaat aan de Ned. Herv. gemeente alhier vermaakt door Wouter Bongers Az. in deze gemeente overleden den 12 februari 1915 is te zijner gedachtenis door de Kerkvoogden aangewend tot den aanleg van electrische lichtgeleiding in dit kerkgebouw.

Nieuw Lekkerland 31 December 1915.

Sluiten