Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuw Lekkerland.

238

In den buitenmuur op een steen:

De eerste steen gelegd door T. Ha gen dijk pres. kv te Nieuwlekkerland op den 26 Mei 1847.

In de kerk ligt één zerk waarop:

(Wapen: doorsneden: boven twee gekruiste palmtakken, beneden gedeeld: I. een Jerusalemskruis; II. twee gekruiste sleutels.)

Hier leggen begraven de Eersamen Aert Adryaensen de Haen in sijn leven gereyst viermael tot Romen in Italiën en doen hij ontrent 70 jaer out was doen gereyst naer Jerusalem in Indea hij sterf 5 November 1643 was out 82 jaren ende sijn huysvrou Marijgien Jans sij sterf den 1 October 1635 was out 81 jaren; samen in den echten houwelijcken staet geleeft 54 jaren.

Op een anderen steen zijn nog eenige letters te zien, waaruit men zou opmaken dat er een zekere Jannetje Legewerff onder begraven werd.

Ned. Herv. Kerk te Nieuwpoort.

De volgende zerken zijn zichtbaar. Onder de banken liggen er nog enkele.

1. Hier onder rust ik nu al_/ van de dood versla- / gen ik was jongman / brüdgom man en lijk /

en dat in 30 dagen/Johan Pau sterf den 19 April 1673 (no. 29)

2. Nicolaes Coccus ao. 1670. (no. 30)

3. De begraefplaets van J a n G ij s b e rs e Sa 1 e gestorven den 14 Januarius 1708. (no. 61)

4. Hier ligt begraven Baltus Adriaenz. Plack in den Heere gerust den XXV July anno XVIc LUI.

Hier leyt begraven Pieter Aerien Hartoch gestorven den 19 November anno 1696.

Sluiten