Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwpoort.

239

5. Hier leyt begraven Nee 1 te Aams. Ooms in den Heere gerust den 7 Decemb. 1678 ende Barend Henrickse van Emlichen in den Heere gerust den 24 Augustus 1693 ende Adam van Emlighem is gestorven op den 17 October 1710 ende Jan van Emlighen is gestorven op den 7 Octob. 1714.

6. D. G. H. T. D. J. K. H. L. B. G. K. Sj. v. D. J. K. 1727. (no. 38)

7. Hier leit begrave TrinGerritsSas sterf den 21 October 1608.

8. D. G. H. T. Jan Bunnik. Hier leyt begrave Jan Bunnik oud borgemr. deser steede gestorven den 6 Junius .. oud zijnde 38 jaaren 9 maand en 6 daage.

9. Hier leijt begraven A11i e J a n s de huisvrou van J a n J a s p e r sê Schipper sij sterft den 15 November 1664 out sijnde 72 jaer.

10. Hier leyt begraven Grietgen Thonisdr. uit Langherack de huysvrou va Hert Jacobse Metselaer sterf den23 Aprilis anno 1608. (no. 109)

11. Hier leyt begravë Arien Ariens Treur met sijn dochter. Hij sterf den XX October 1635.

12. Hier leyt begraven Pietertgen Mertens huisvrou van Cornelis Adriaensen Plack is in den Heere gerust op den XXIX dach July 1627 ende Jan Huibertse Verhuyse sterf den 15 December 1678 en A. v. H. H. V. V. J. A. L. sterf den 28 Mey 1683.

Hier leit begrave Marigje Jans in den Here gerust den 28 february 1721. Nog is hier begraven Adriana van Zijl in den Here gerust den 11 July 1721.

13. Hier leyt begraven Abram Dyrcksen Hoola en is gestorven den 17 April 1653 ende Hilligje Pi eters huisvrou van Abram Jans Sale burgemeester deser stede sterf den 1 September 1676 ende Jan Sale sterf den 7 Mey 1682.

Hier leyt begraven Abraham Janse Sale out borgemeester der stede Nieupoort sterft den 24 November ao. 1697 alsmede Agata Rietvelt gestorvë den 8 Januarius 1704.

Sluiten