Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwpoort.

240

14. Hier leyt begrave Merten Huybertz. gestorven op den

28 October 1661 ende J. V. H. S. den 30 Augustus 1683 ende Cornelis van Zijl sterf den 13 July 1729 oudt 72 jaar.

15. Hier leyt begraven Johan de Wit van Royen out burgemeester deser stede out 80 jaaren sterf den 20 Augustus 1687.

Hier leyt begraven Susanna Starrenborgh huysvrouw van Johan van Royen brouwer en Borgemeester der stat Nieupoort sterf den 9en September 1631 (?) ende Niesje van Rooyen huysvrouw van Cornelis Kuyper burgemeester deser stede oud 61 jaaren sterf den 1 September 1702.

16. Hier ligt begraven ... Pieters sustervan Jan Schipper gestorven op den 10 ao. 1658.

17. R. C. Groenevelt. (no. 65) W. A. S. 1648.

18. Hier leit begrave Tilmannus Cupus out in de 70 jaren, dienaer der gereformeerde kerke in sijn leven binnen Nieupoort 30 jaren, starf den 15 februari ao. 1613.

19. Hier leit begraven Pieternelletje Pi ete rs huisvrou van Tilmannus Cupus starf den 19 Augustus 1611.

Hier leit begraven den eerwaardigen Godsaligen en Hooggeleerden Heer Samuel Ponte in sijn leven predicant van de gereformeerde kerck alhier sterf den 2 Julius 1689. (no. 107)

20. Hier leyt begraven Claes Cornelisen out burger der stede Nieuport is gestorven en in den Heere gerust op den 6 Desember 1630.

Hier leyt begraven Ghijsbert Clasen den 15 Augustus

21. Hier leit begrave Gert Pitersen Hamer ende hetghewest ens to Jereuesale ende 2 mal tot Romen 2 mal tots Jacop en is ghesteurven den 25 April anno 1602 ende Anna Gerrits zijn dr. huisvrou van Arien Michielsz. Montani si sterf Octbr.

29 ao. 1625.

22. Hier leyt begraven oudt sijnde 79 jaren anno 16471. A. D. V. (no. 192)

23. Rustplaats van de Heer Capitein Severijn Kerkwijk sterft den 21 September ao. 1709.

Sluiten