Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwveen.

243

2. De Kok. Nova facio omnia ao. 1740. (Een man voor een haard.)

(Dit is de gedenksteen van de hernieuwing der Zevenhovensche kerk, waaronder toen Nieuwveen ressorteerde, door pastoor Henricus Franciscus Cock te Zevenhoven gekomen 21 September 1732 en overleden 1 November 1752.)

(Mededeelingen van den Heer W. M. C. Regt te Alphen a.d. Rijn.)

Ned. Herv. Kerk te Noordeloos.

In deze kerk bevindt zich een groote grafkelder, die de geheele breedte van de kerk beslaat, en waartoe twee deuren toegang verleenen. Tusschen deze deuren is een monument van wit en zwart marmer, waarboven het borstbeeld van den na te noemen heer Martinus van Barnevelt.

Op het monument ziet men ook twee wit marmeren engeltjes, die de wapens Van Barnevelt en Bruyningh vasthouden.' De beschrijving dezer wapens volgt hierna.

Op twee marmeren platen leest men: Hier rusten:

Den Hoogh edelen gestrenge Heer Martinus van Barnevelt in leeven vrijheere der Hooge en Vrije heerlijkheeden Noordeloos en Overslingeland heere van Crimpen op de Leek, Engelen en Vlijmen drossart en dijkgraaf der stad Gorinchem en landen van Arkel gecommitteerd in het edele moogende collegie der admiralitijd op de Maas borgermeester en raad in de vroedschap der stad Gorinchem geboore den XXX July MDCLXXXXI overleeden den XVII Januari MDCCLXXV.

De Hoogh edele geboore vrouwe Gëertruyda Bruyningh weduwe van Barnevelt in leeven vrijvrouwe der hooge en vrije heerlijkheeden Noordeloos en Overslingeland vrouwe van Crimpen op de Leek, Engelen en Vlijmen geboore den XIX Juny MDCLXXXXIIII en na een echtverbintenisse van L jaaren en IX maanden overleeden den V April MDCCLXXV.

Aan weerszijden hiervan in wit marmer vier kwartieren:

Sluiten