Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordeloos.

244

1. Barnevelt

2. Heemskerke

3. Pompen

4. van den Bergh

5. Bruyningh

6. Koets velt

7. v. Erfrenten

8. Kief.

1. Op rood een zilveren ankerkruis; midden op het kruis een groen schildje, waarop drie gouden sterren (6) (2 en 1).

2. Een leeuw.

3. Doorsneden: boven op goud een gaande roode leeuw; beneden op goud drie zwarte molenijzers (2 en 1).

4. Doorsneden: boven een leeuw in eene omrastering; beneden een merk.

5. Zie: Elias, De vroedschap van Amsterdam, blz. 1077.

6. Gevierendeeld: L een leeuw; II. drie pijlen met de punten naar boven schuinsrechts geplaatst; III. een schenkkan; IV. een scheprad.

7. Op groen een zwarte grond, waarop een gouden springend hert.

8. Op blauw een zilveren dwarsbalk en daaronder een zilveren kievit.

Aan den bovenrand van het monument zijn drie wapens:

I. Op zilver twee roode dwarsbalken.

II. Op zilver twee zwarte dwarsbalken. III. Drie gewende halve manen (2 en 1).

Boven het monument hangt een wapenbord, waarop: Ao. MDCCXXXXVIII obiit V April.

In het midden het wapen Van Barnevelt en de kwartieren:

Barnevelt Bruyningh

Pompen v. Erfrenten.

(Dit bord betreft Antoni van Barnevelt, geb. 31 Aug. 1728,een zoon van Martinus en Gëertruyda Bruyningh: vgl. voorts : Elias, De vroedschap van Amsterdam, blz. 856.)

Het orgel is blijkbaar een geschenk van Mr. Jacob van Dam van Noordeloos; althans zijn wapen prijkt er boven.

In den vloer ziet men verschillende grafzerken; verscheidene liggen nog geheel of gedeeltelijk onder planken en banken; deze vermelden echter uitsluitend patronymica zonder namen.

Ik teekende op:

Sluiten