Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordeloos.

245

1. Hier leyt begraven Thuengen Cornelis de huysvrou van Pieter Cornelissen Broer en out ontrent 86 jaer en is gesturven den 5 Augustus savens tussë acht en negen uren in 't jaer 1661.

Hier leyt oock begravë Pieter Cornelissen Broer zaliger in sijn leven schout deser vrije heerlyckheyt Noordeloos is in de Heere gerust den 8 Maert int jaer 1673 smorgens tusse 8 en 9 uren out sijnde ontrent 97 jaeren.

Hier leyt begraven Ingen Gerritsz. Boel in sijn leven schout van de heerlyckheyt tot Noordeloos is in den Heere gerust den 9 februwarius int jaer anno 1698 out sijnde ontrent 68 jaeren.

(Twee wapens: I. een springende bok; II. drie elgers (2 en 1) met de stelen boven.)

2. (In een ovaal een boom, waartegen een wapen zijnde twee ruiten, waaronder de onderste helft van een ruit.)

Hier leyt begraven Cornelis Cornelisz. Verleek van Euverslingerlant sterf den 3 Mart anno 1641 ende Maria jans sin huysvrou van Hooch Blocklant sterf den 4 Mart anno 1621.

3. Wapen: twee dwarsbalken.

4. Hier leyt begraven Pieter Jacobsen van Overslingelant sterf den III december anno 16.9.

(In de vier hoeken een wapen; alleen te zien, her. links, boven een paaschlam en beneden een egge.)

5. Hier leyt begraven Maiken Jacobs huisvrouwe van C1 aes Pieterz. van de Leek ende sterft den 30November anno 1642

en ter Jansz. Ver vrijer sterft den .. November 1703.

6. (Wapen: twee dwarsbalken; helmteeken een uitkomend wild zwijn.)

Hier leyt begraven den Edele Adriaen van-Nes heere van Suytwyck in sijn leven drossaert der heerlycheyt Noordeloos sterf den 7 Januari 1629.

7. Hier leyt begrave Grietje Damens sterf int jaer ons Heere anno 1622 op den 16 April.'

Sluiten