Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Noordwijk binnen.

249

Voor dit monument ligt de grafkelder, waarop het wapen Van der Does gevierendeeld met N o o r d w ij k.

Op het koor liggen de volgende zerken:

1. J. V. Struyk. (no. 7)

2. Hier leyt begraven Joffrou Liedewij Sasbout dochter va zal. Heer Arent Sasbout ridder ende president tot Brusel huysvrou van Joncheer Jacob van Scherpenzeel ende sterf dë 14 Mey 1611.

(Acht wapens uitgehakt.)

(Dit klopt niet met Gen. Her. bladen I, blz. 249: vel. ook ibidem VII, blz. 233.)

3. Hier leit begraven Joncker Joncker Nicolaes va Bronc-

horst heer va der stad Sterf ao. 1579 dë 16 Decëber.

(Hij was gehuwd met Gijsberta van Schagen, en de zoon van Nicolaas, heer van de Steden Jacquemine van Poelgeest)

4. Joncker Jacob van der Moeien in sijn leven baillye tot Noortwijck sterf ao. 1594 dë 8 Septëb.

(Wapen en vier kwartieren uitgekapt.) % In den rand: Preter amare deum omnia praetereunt.

5. Grafkelder van Joachim Wretman sweeds koopman tot Amsterdam overleden den 20 October anno 1782 eertijds toebehoord aan (no. 2)

6. De ingang van de kelder van Dommë Isaacs Dieriecq in sijn leeven predikant alhier gestorven den 19 November en begraven 26 dito anno 1700.

7. Hier leyt begraven den Eedelen seer manhaften Johan Pryce in sijn leve in dë oorloge diversche hooge amptere hebbende bedient en daarnaer geweest sijnde lyeutenant gouverneur in den Bryel aldaer hebbende een compnie voetvolcx ten dienste van de Mtt va Groot Bretagnien stierf alhier den XVen April XVIc negen ende de Eedele ende Deughtsame Joffrouw Margareta Rattaliers sijne huysvrouw die stierf den 24en Septebe ao. 1627.

8. Hyer is begravë Vranck va d. Boechorst starf int jaer

Sluiten